AUTEURSRECHTEN

In toepassing van de Franse wet op de intellectuele eigendom en, meer in het algemeen, internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht, is het verboden om de gegevens, de presentatie of de organisatie van de site te reproduceren voor andere dan privégebruik, maar ook om deze te verkopen, te verspreiden, uit te geven, uit te zenden, te verdelen, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, geheel of gedeeltelijk te communiceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen.

Deze website werd gemaakt door Iraiser.


De werking ervan is gebaseerd op Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).