WETTELIJKE BEPALINGEN

UITGEVER

Deze site wordt uitgebracht door:
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen (Stichting van Openbaar Nut)
Maria van Bourgondiëstraat 52 bus 4
1000 Brussel - België
Email : info@werelddorpenvoorkinderen.be

De eindverantwoordelijke voor de publicatie is Isabelle Bister
Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art 34 van de wet "Bescherming Persoonsgegevens" van 6 januari 1978), beschikt u over het recht van toegang tot, wijziging, verwijdering van en bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens en hun gebruik voor marketingdoeleinden.
De gegevens worden bewaard in onze database, bestemd voor strikt gebruik binnen Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen.

U kunt zich beroepen op uw rechten door u te wenden tot:
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen (Stichting van Openbaar Nut)
Maria van Bourgondiëstraat 52 bus 4
1000 Brussel - België
Email : info@werelddorpenvoorkinderen.be

WEBHOSTING

Deze website wordt exclusief gehost op datacenters in Europa (Ierland en Duitsland) van het bedrijf Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

Alle computergegevens die verband met u houden worden op strikt vertrouwelijke wijze behandeld, en worden twee maal gecodeerd.
Het bedrijf iRaiser streeft naar de hoogst mogelijke beveiliging voor zijn oplossingen.